Usługi

• projektowanie baterii i systemów gwarantowanego zasilania
• sprzedaż baterii akumulatorowych wszelkich typów i ich części
• sprzedaż innych urządzeń i materiałów z zakresu gwarantowanego zasilania
• sprzedaż przedmiotów wyposażenia akumulatorni, a m.in.: przyrządów, narzędzi,    densymetrów, mierników, termometrów, apteczek, sprzętu i instrukcji bhp, itp.
• instalacja i uruchamianie urządzeń u użytkownika
• demontaż zużytych urządzeń w tymi baterii akumulatorowych
• utylizacja złomu akumulatorowego z neutralizacją elektrolitu i transportem
• utylizacja zasilaczy, prostowników, UPS, urządzeń i materiałów związanych z bateriami
• naprawy i remonty baterii, zasilaczy, UPS i innych urządzeń prądu stałego
• wykonanie lub wymiana instalacji prądowych, awaryjnego oświetlenia, wentylacji itp.
• konserwacja baterii i urządzeń zasilających – stałe umowy
• prace remontowo-budowlane w akumulatorniach
• przeglądy, ekspertyzy i oceny techniczne systemów gwarantowanego zasilania
• badanie i wymiana elektrolitu w bateriach zasadowych
• prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń gwarantowanego zasilania