Urządzenia zasilające, prostowniki

Zasilacze buforowe - przeznaczone są do zasilania obwodów stałoprądowych, zwłaszcza przy współpracy z buforową baterią akumulatorów. Stosowane są w energetyce, systemach awaryjnego zasilania itp.

Siłownie telekomunikacyjne - przeznaczone do bezprzerwowego zasilania prądem stałym odbiorów o napięciu znamionowym 48V, stosowane zwłaszcza w systemach telekomunikacyjnych. Współpracują z rezerwowymi bateriami stacjonarnymi.

Prostowniki do baterii trakcyjnych - przeznaczone do cyklicznego ładowania baterii napędowych (trakcyjnych). Coraz częściej stosowane są w pełni automatyczne urządzenia wg technologii HF, umożliwiające - poza zwykłym doładowaniem baterii - również prowadzenie cykli regeneracyjnych baterii.

Stacje prostownikowe - przeznaczone są do jednoczesnego, bezobsługowego ładowania baterii o różnym stopniu rozładowania oraz o różnych napięciach pracy: 12V, 24V, 36V, 48V. Mogą służyć również do ładowania baterii rozruchowych.

Systemy automatycznej wymiany baterii - przeznaczone do kompleksowej, automatycznej obsługi baterii w dużych centrach logistycznych. Systemy wyposażone są w programy nadzoru procesu ładowania, tzn. komputerowego sterowania i kontroli całej floty zasilającej wózki widłowe w firmie.

Prostowniki do akumulatorów rozruchowych - to proste, stosowane powszechnie urządzenia do ładowania akumulatorów rozruchowych bądź małych baterii napędowych, stosowanych do napędu jachtów, kamperów, wózków inwalidzkich, maszyn czyszczących itp.