Baterie trakcyjne

Baterie trakcyjne przeznaczone są do napędu pojazdów i maszyn elektrycznych.
Montowane są w specjalnych skrzyniach bateryjnych umieszczonych w pojeździe lub maszynie.

Baterie trakcyjne złożone są z ogniw akumulatorowych lub bloków ogniw i tworzą najczęściej zestawy o napięciu od 12 V do 80 V, i pojemności 40 - 1500 Ah. Cykliczny i mobilny system pracy baterii trakcyjnych (częste rozładowanie - ładowanie), wymaga zastosowania ogniw
z dodatnią płytą odporną na wstrząsy i rozładowania. Najdłuższą trwałość osiągają ogniwa
z tzw. dodatnią płytą pancerną, w której masa aktywna znajduje się w rurkowych osłonach zapobiegających jej osypywaniu się. W ostatnich latach rozpowszechniły się także baterie
z elektrolitem (H2SO4), w postaci żelu. Baterie takie, o dużej szczelności, mogą pracować
w warunkach wykluczających ulatnianie się gazów i oparów elektrolitu z baterii oraz warunkach dużego zapylenia.

W bateriach trakcyjnych stosuje się dodatkowe oprzyrządowanie, rejestrujące i monitorujące przebieg ich eksploatacji.Bateria Trak ECO II
(z pokrywą)
Trak ECO II
(bez pokrywy)
Stacje ładowania baterii Automatyczna wymiana baterii (video)