Baterie stacjonarne

Baterie stacjonarne przeznaczone są do rezerwowego zasilania wszelkiego rodzaju
systemów i urządzeń, których działanie wymaga nieprzerwanego, gwarantowanego funkcjonowania. Z pojedynczych ogniw akumulatorowych lub bloków ogniw, zestawiane są baterie, które w zależności od potrzeb mają napięcia znamionowe:
6, 12, 24, 48, 60, 110, 220 V i wyższe. Również pojemność baterii dobiera się
wg potrzeb - od kilku Ah do kilku tysięcy Ah (max 6000).
Nazwa "baterie stacjonarne" wynika ze stałego miejsca ich zainstalowania.
Do niedawna baterie te montowane były głównie w specjalnych pomieszczeniach zwanych "akumulatorniami". Najczęściej stosowanymi bateriami stacjonarnymi są:
- baterie ołowiowo-kwasowe, z elektrolitem H2SO4 (wodny roztwór kwasu
siarkowego),
- zasadowe, niklowo-kadmowe, z elektrolitem KOH (wodny roztwór wodorotlenku
potasu, z dodatkiem wodorotlenku litu).
W zależności od przeznaczenia baterii używa się ogniw o różnorodnej konstrukcji
i budowie.

Baterie konwencjonalne to baterie montowane w naczyniach z tworzywa sztucznego,
z korkami odpowietrzającymi umożliwiającymi kontrolę gęstości elektrolitu i dolewanie wody destylowanej.

Baterie VRLA (zamknięte, z ciśnieniem regulowanym zaworami), to baterie kwasowo-ołowiowe, niesłusznie przez wiele lat nazywane bezobsługowymi*, produkowane w oparciu o dwie technologie:
- z elektrolitem w postaci żelu,
- z elektrolitem uwięzionym w separatorze z włókniny szklanej (AGM).
Zaletą baterii VRLA, w stosunku do sprawdzonych i trwałych baterii konwencjonalnych, jest możliwość instalowania ich poza akumulatornią (w dotychczasowym znaczeniu tego słowa). Umieszczenie zaś baterii w szafach lub na stojakach, także w pozycji poziomej, pozwala na zaoszczędzenie miejsca i zmniejszenie nakładów na przystosowanie pomieszczeń.
Wadą baterii VRLA jest mniejsza trwałość i konieczność utrzymania stabilnych warunków eksploatacji (temperatura i napięcie ładowania).

Najczęściej stosowanym sposobem pracy baterii stacjonarnych jest stałe, konserwacyjne ich ładowanie, zapewniające ich ciągłą gotowość i pewność zadziałania w razie potrzeby. Warunki takie można uzyskać dzięki nowoczesnym urządzeniom zasilającym (zasilaczom buforowym, siłowniom telekomunikacyjnym, UPS).

Główne dziedziny zastosowań baterii stacjonarnych to:
- energetyka: elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, systemy czystej
energii: wiatrowe, wodne, słoneczne,
- telekomunikacja: centrale telefoniczne, teletransmisja, radiokomunikacja, telefonia
komórkowa,
- inne dziedziny gospodarki i przemysłu: kolej, szpitale, informatyka, banki, teatry, kina,
urządzenia UPS i wszelkie systemy awaryjne i alarmowe.

*) baterie bezobsługowe – pojęcie to odnosi się jedynie do braku konieczności uzupełniania elektrolitu wodą destylowaną.

Zdjęcia:
Baterie stacjonarne - energetyka
Baterie stacjonarne - kolej
Baterie stacjonarne - różne
Baterie stacjonarne - szpitale
Baterie stacjonarne - telekomunikacja